Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.pippadu.hu webáruházban történő megrendelés, vásárlás esetén érvényesek. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Pippadu Hungary Kft. (székhelye és postai címe: 6753 Szeged, Napsugár u. 8.; a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe Vásárló (a továbbiakban Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF-et Vásárló bármikor megkérheti elektronikus formában (PDF). Ezt az igényét az info.pippadu@gmail.com címen közölheti a Szolgáltatóval.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.

A webáruházban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A megrendelés útján létrejött szerződést a Szolgáltató a Vásárló kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi.


Szolgáltató

Pippadu Hungary Kft.
Székhely: 6753 Szeged, Napsugár u. 8.
Adószám: 27952821-2-06
Weboldal címe: www.pippadu.hu
E-mail cím: info.pippadu@gmail.com
Telefonszám: +36301299070

A honlap tárhelyének Szolgáltatója:

Shopify International Limited
Victoria Buildings, 2. Etage
1-2 Haddington Road
Dublin 4, D04 XN32, Irland

 1. Rendelés menete

1.1. Megrendelhető termékek köre
Megrendelhető termék a webáruházban található valamennyi árucikk. 
A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről és összetevőiről a Vásárló a termékhez tartozó oldalon (Termékleírás) tájékozódhat. A Termékleírásnál feltüntetett kép illusztráció, amitől a kézhez kapott termék küllemben eltérhet. Az eltérés a termék minőségét nem befolyásolja. Szolgáltató az eltérésért és esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállal.

1.2. Kiválasztás és rendelés
Vásárló a kiválasztott termékeket regisztráció nélkül is megrendelheti. Vásárló a „Kosárba” gombon keresztül a kiválasztott termékeket egy virtuális kosárban gyűjti. A megrendelés minden pontján lehetősége van a visszalépésre, és a kiválasztott termékek módosítására. A szállítási és számlázási adatok megadása után a Vásárló kiválasztja a szállítási és fizetési módot, majd a megrendelés ellenőrzése után a megrendelés gomb megnyomásával ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. Véglegesített megrendeléséről Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül e-mailben automatikus visszaigazolást küld.

1.3. Szolgáltató és Vásárló felelőssége
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint a webáruház tartalmának elérhetőségéért és működéséért, valamint nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adatok elvesznek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb technikai hibákért.
A Vásárló felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházban való bejelentkezéshez szükséges adatokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vásárló tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el. A Vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vásárló viseli. A webáruházban található bármilyen javaslatot és gondolatot a Vásárló csak saját felelősségére használhatja.

 1. Adásvételi szerződés

  A Webáruházban bemutatott termékek online katalógusként értelmezendők. Megrendelést a Vásárló az 1.2 pontban leírtak alapján tud feladni. A rendelés teljesítése kizárólag a termék értékének és szállítási díjának teljes kiegyenlítése után történik meg.

  Szolgáltató automatikus e-mailben értesíti az ügyfelet a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a Vásárló által megadott e-mail címre, úgy Vásárló kötelessége a Szolgáltatót erről haladéktalanul értesíteni. 

  Az automatikus megrendelési visszaigazolás jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét..

 2. Vételár

  A Webáruházban a termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely Forintban értendő, és tartalmazza a hatályos általános forgalmi adót. A vételár nem tartalmazza a szállítási díjat. A szállítási díj külön tételként szerepel a Kosárban a megrendelési összefoglalóban.

  A Szolgáltató fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

  A Szolgáltató a már megrendelt termékek vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistában foglaltaktól. Ebben az esetben a Vásárló elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

 3. Választható fizetési módok

4.1. PayPal™ fizetés: A PayPal™ egy készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézet, mely az elektronikus kereskedelemre szakosodott. A PayPal™ elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet az ügyfelek hitelkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy inkasszómegbízással tölthetnek fel bankszámlájukról. PayPal-os fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsájtó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során az előbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, azt a Vásárló tudja szabályozni a PayPal fiókjában.

4.2. SimplePay fizetésA SimplePay biztonságos online bankkártyás fizetési szolgáltatás.A SimplePay opciót választva, majd a bankkártya adatokat megadva jut el a vásárló a termék vagy szolgáltatás megszerzéséig. 

4.3 Előre fizetés: Vásárló előre fizetéssel is kiegyenlítheti a számlát. Ebben az esetben kizárólag banki utalással tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét. Az utaláshoz szükséges adatokat a Szolgáltató által a Vásárló e-mail címére megküldött fizetési bizonylat tartalmazza. Utaláskor a közleményben kötelező feltüntetni a számla- és a rendelés számát. Utalás határideje: a díjbekérő átvételétől számított 3 munkanap. 

4.4. Általános tájékoztató 
Szolgáltató fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.
A Vásárló megrendeléséről kizárólag elektronikus számlát kap. A számlát a Vásárló által megadott számlázási adatok alapján állítja ki a Szolgáltató. A már kiállított számlát Szolgáltatónak nem áll módjában módosítani.

 1. Kiszállítás, átvétel

5.1. Kiszállítás
A megrendelést három – öt munkanapon belül postázza a Szolgáltató, kivéve, ha a megrendelésben szereplő egyes termékre/termékekre vonatkozóan a Szolgáltató ettől eltérő szállítási időt közöl (pl. előrendelés).
Amennyiben a Vásárló egy terméket előrendel, azzal elfogadja, hogy a megrendelése – és az abban szereplő valamennyi termék – leghamarabb az előrendelt termék megadott szállítási napján lesz csomagolva, és a kiszállító partnernek (fuvarszolgálat/posta) átadva.
Kiszállítási Szolgáltatókról és szállítási időkről a Vásárló a „Szállítási és Fizetési Tudnivalók menüpont alatt talál pontos információt a pippadu.hu weboldalon.

5.2. Tulajdonjog
A megrendelt termékek a vételár teljes összegének megfizetéséig a Szolgáltató tulajdonában maradnak.

5.3. A Vásárló kötelezettségei 
Amennyiben a Vásárló hibás szállítási címet adott meg, vagy a kiszállítás más, a Vásárlóra visszavezethető okból kifolyólag meghiúsul, úgy az esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Vásárlót terheli felelősség.

Sikertelen kézbesítést követően amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóhoz visszaszállított árut változatlan tartalommal újrarendeli, úgy a vételáron felül 1 kiszállítás költsége abban az esetben is felszámításra kerül, ha a vásárlás értéke eléri az ingyenes szállítás összeghatárát. Ha Vásárló eredeti rendelésekor PayPal vagy SimplePay fizetési módot választott, és újrarendeléskor a már kifizetett vételár még nem került visszautalásra a Vásárló részére, úgy a küldemény csak akkor kerül kiszállításra, ha a kiszámlázott szállítási díjat Vásárló átutalja a Szolgáltató számlájára. Amennyiben az utalás a számla kiállítását követő 3 munkanapon belül nem érkezik be Szolgáltató számlájára, úgy a Vásárló rendelése törlésre kerül. Ha az eredeti rendelést kifizette, úgy a vételárat Szolgáltató visszautalja Vásárló számlájára.

Sikertelen kézbesítést követően a Vásárló újabb rendeléseit csak előre utalással történő fizetés esetén tudjuk kiszolgálni.

A csomag kiszállításakor a Vásárló köteles annak tartalmát és minőségét a helyszínen megvizsgálni, és az átvételi elismervényt aláírásával igazolni. A szabályszerűen kiállított átvételi elismervény az ellenkező tény bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

5.4. Egyenértékű áru
Abban az esetben, amennyiben egy termék valamilyen okból nem elérhető, vagy az általánosan érvényes szállítási időben nem kiszállítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelést az adott termék nélkül kiszállítani (amennyiben több termék együttes rendeléséről van szó), vagy felajánl a Vásárlónak egy értékben és minőségben egyenértékű árut. Amennyiben a Vásárló nem az egyenértékű áru mellett dönt, a hiányzó termék vételárát a Szolgáltató azonnal visszautalja a Vásárló számlájára.

5.5. Kiszállítás ünnepnapok előtt
Ünnepnapok előtt (pl. Karácsony, Anyák napja, Nők napja, Apák napja) a kiszállítási idő meghosszabbodhat. Ezért arra kérjük a Vásárlót, hogy ezt a késedelmet vegye figyelembe, és ennek megfelelően időben adja le rendelését.

 1. Reklamáció kezelése

  Hibás teljesítés esetén Vásárlónak jogában áll reklamálni az info.pippadu@gmail.com e-mail címen. A Szolgáltató hibás teljesítésének számít, amennyiben a Vásárló nem a megrendelt terméket kapja kézhez, a megrendelés hiányos, vagy a termék hibás. 

  Szolgáltató fenntartja a jogot a reklamáció elutasítására, amennyiben a termék hibája a nem rendeltetésszerű használatból adódik.

  A Vásárlónak a lehető legrövidebb időn belül kell reklamációját, panaszát a Szolgáltatóval közölni. A hibás termék kézhez vételétől számított 14 napon belüli reklamáció bejelentés kellő időben közöltnek minősül. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vásárló köteles.

  Szolgáltató a reklamációban foglaltakat kivizsgálja, annak eredményéről, intézkedéséről a Vásárlót a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül e-mailben értesíti.

  A hibás terméket a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre Vásárló nem tart igényt, akkor a bejelentést követő 30 munkanapon belül Szolgáltató visszafizeti a hibás termék vételárát.

 2. Elállás

7.1. Elállási jog
A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. 
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni Szolgáltató részére, ami történhet ajánlott levélben az alábbi címre: Pippadu Hungary Kft, 6753 Szeged, Napsugár u. 8., vagy e-mailen, Szolgáltató ügyfélszolgálatára (ugyfelszolgalat@pippadu.hu).

A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.


Az ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §).

7.2. Az elállás / felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, úgy Szolgáltató legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatartja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a fuvarozási költséget – a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegéből, tulajdonságaiból fakadó elvárható használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.3. Elállási nyilatkozat formanyomtatvány

Címzett:
Pippadu Hungary Kft.
6753 Szeged
Napsugár u. 8.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
- Termék/ek megnevezése:
- Rendelés dátuma:
- Vásárló teljes neve:
- Vásárló címe:
Vásárló aláírása:
Kelt:

Fenti elállási nyilatkozat minta használata nem kötelező, azonban az elállási nyilatkozatnak az ügykezelés céljából a mintában szereplő adatokat tartalmaznia kell.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság

8.1. Kellékszavatosság
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára a Vásárló más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető a termékszavatossági igény?
Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jogérvényesítés

  A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:

  Írásban: A Szolgáltató postacímére eljuttatott postai küldeménnyel

  E-mailben. Az info.pippadu@gmail.com e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

 

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 1. Szerzői jogok

A Webáruházban megjelenő tartalmak, mint képek, termékleírások és más szövegek, zene, videó anyagok a Szolgáltató szerzői joga alá esnek. A Webáruház bármely tartalmának másolása, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges. Tilos a Webáruház tartalmának és részeinek adaptációja vagy visszafejtése.

 1. Záró rendelkezések

  11.1. Amennyiben jelen ÁSZF egy vagy több pontja érvénytelenné válik, a szerződés többi része változatlanul érvényben marad.

  11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezések módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.

  11.3. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek megegyeznek továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

  11.4. Vásárló és Szolgáltató kijelentik, hogy vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, békés úton rendezni. Amennyiben a békéltető egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a felek elismerik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság pertárgyértéktől függően (Szegedi Járásbíróság vagy Szegedi Törvényszék) kizárólagos illetékességét.

 

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban a Vásárló panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (info.pippadu@gmail.com) megadása mellett küldhető be panasz.


A www.pippadu.hu webáruház felhasználásával a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát.

Kelt: Szeged, 2020. június 14.